سایت جزوه ایران زمین

دانلود انواع

آزمون آزمایشی و کنکور سراسری , برنامه ریزی و مشاوره , فیلم آموزشی , سوالات داخلی و نهایی

دانلود

نمونه سوال , تست کنکور , جزوه , آزمون آزمایشی

حافظه عبارت است از حفظ ، نگهداری و ضبط اطلاعات مختلف در ذهن . به تعبیری توانایی به خاطر آوردن آنچه را که فرد یاد گرفته و یا تجربه کرده است از طریق حافظه محقق می شود...   انواع حافظه: 1) حافظه حسی در طول شبانه روز محرک های بیرونی به طور دائم برگیرنده های حسی ما اثر می گذارند که در صورت قطع محرک آثار آن ها نیز حذف می شود. مدت نگهداری این اطلاعات در حافظه حسی حدود یک تا 3 ثانیه است فقط در صورتی که به این اطلاعات دریافتی توجه کنیم به حافظه کوتاه مدت منتقل می شوند و گرنه به کلی حذف خواهند شد ، مانند…

web tracker